Over Huis van Gedichten

Huis van Gedichten is een literaire educatie-instelling in Den Haag, actief binnen het Haagse onderwijs. Wij zijn er voor kinderen en jongeren binnen voorscholen, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (V)MBO en het speciaal onderwijs.

Voor leerkrachten ontwikkelen we programma’s zodat zij zelf op inspirerende wijze poëzie, spoken word en creatief schrijven in de klas kunnen toepassen. Daarnaast werken we samen met Bibliotheken, Jeugdwerk en andere culturele instellingen in Den Haag.

Huis van Gedichten vindt het belangrijk dat poëzie en Spoken word de ruimte krijgen in Den Haag. Daarom verzorgen we, in samenwerking met andere Haagse organisaties, uitdagende workshops, voordrachten of andere poëzie-gerelateerde activiteiten op festivals en evenementen.

Waarom wij doen wat wij doen:

Door kinderen en jongeren in vrijheid met taal te laten spelen ontdekken zij nieuwe kwaliteiten van zichzelf. Hun fantasie wordt geprikkeld en ze worden zich bewust van dingen waar ze normaal aan voorbij lopen. Dit sterkt hun zelfvertrouwen, helpt ze een stem te geven aan wie ze zijn en wat hen bezighoudt.

Onze doelstellingen zijn:

  • Het stimuleren van creativiteit, expressie en zelfvertrouwen van kinderen en jongeren
  • Leerlingen in het onderwijs laten kennismaken met creatief schrijven, poëzie en spoken word.
  • Den Haag een stad van betekenis laten zijn op het gebied van poëzie en spoken word.

Huis van Gedichten laat zien dat taal leuk is, dat goed en fout niet bestaan. Dat het gaat om creativiteit en verbeeldingskracht.

Huis van Gedichten onderschrijft de Code Cultural Governance en de Code Diversiteit en Inclusie.
Wij hechten aan diversiteit en inclusie binnen de vier P’s met partners en docenten en vinden het belangrijk dat dit ook speerpunten zijn binnen hun manier van werken.

Jaarlijks leggen we vast wat wij bereikt hebben, dit is terug te lezen in onze jaarverslagen:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten