Lesprogramma

Crossing Border

Muziek in poëzie & Poëzie in muziek

Leerlingen ontmoeten hun favoriete artiest en dragen zelf geschreven poëzie voor tijdens de eindpresentatie “Broeinest” op Crossing Border.

Muziek en poëzie zijn onlosmakelijk verbonden en beïnvloeden elkaar. Leerlingen luisteren naar nummers van twee muzikanten die geprogrammeerd staan op het festival. In de les ontrafelen leerlingen de muzikaliteit van poëzie en spoken word. Via verschillende werkvormen schrijven ze allemaal een eigen gedicht met als uitgangspunt de muziek. We werken aan het effect van ritme, harmonie en dynamiek in de eigen teksten, zowel op papier als tijdens de voordracht. De eindpresentatie vindt plaats tijdens Crossing Border festival in november, de leerlingen staan dit jaar door Corona niet zoals andere jaren samen met de muzikanten op het podium.

De presentatie is dit jaar -aangepast  programma door C19, via lifestream- op vrijdagavond 6 november 2020.

Relevante activiteiten

broeinest

1 november 2019

Crossing Border 2018

2 november 2018

 

Crossing Border 2017
Bangalee draagt voor.
Host Barbara Breedijk
Foto Vincent Basler
Crossing Border 2017, Paard, Den Haag, Friday November 3rd 2017
Foto Stephan C. Kaffa

Gedichten gemaakt in dit programma

creatieve uitdagende lessen. Leerlingen werden de hele les door gestimuleerd te geloven in zichzelf en hun creaties. Sommige leerlingen hadden het nodig een beetje op weg te worden geholpen. De sfeer in de groep was veilig en respectvol. Er werd naar elkaar geluisterd.
— Cathy van Swieten, Esloo College