Huis van Gedichten

online/offline we komen graag

In deze “laatste loodjes fase” van de Corona- epidemie, bieden we creatief schrijven in al zijn vormen ook online aan. Na bijna een jaar online onderwijs, zijn er vormen ontstaan en getest waar Huis van Gedichten vertrouwen in heeft. Zo zijn we flexibel in het switchen van offline naar online en vice versa. We komen graag -ook in deze tijd- de leerlingen laten verkennen wat taal kan zijn en hoe hun eigen woorden klinken.

Agenda

Kinderboekenweek 2021

6 t/m 17 oktober

Uitgelicht gedicht

Mijn gedichtje

Dit is het

Floris
creatieve uitdagende lessen. Leerlingen werden de hele les door gestimuleerd te geloven in zichzelf en hun creaties. Sommige leerlingen hadden het nodig een beetje op weg te worden geholpen. De sfeer in de groep was veilig en respectvol. Er werd naar elkaar geluisterd.
— Cathy van Swieten, Esloo College over Crossing Border