Huis van Gedichten

Door kinderen en jongeren in vrijheid met taal te laten spelen ontdekken zij nieuwe kwaliteiten van zichzelf.

Hun fantasie wordt geprikkeld en ze worden zich bewust van dingen waar ze normaal aan voorbij lopen. Dit sterkt hun zelfvertrouwen, helpt ze een stem te geven aan wat hen bezig houdt en bij het vinden van hun eigen identiteit.

Agenda

Leven, een gedicht!

Cursus 1 vijf maal vanaf dinsdag 2 april Cursus 2 vijf maal vanaf vrijdag 5 april Cursus 3 vijf maal vanaf donderdag 25 april

stadsdichter

6 april 2019

Uitgelicht gedicht

verdriet slaan

Elke dag verdriet en stress

Nooit krijg je die gevoel weg

elke dag gepest worden en dag

en nacht niet kunnen slapen.

nooit meer het zelfde

Je leven

Je probeert de verdriet weg te slaan.

Ouassima
Gemaakt in Zo ben ik nu echt (PO)
De kinderen hebben allemaal iets heel eigens gemaakt en zijn daar terecht trots op. Door hun fantasie aan te spreken en daarin mee te gaan, kan Karin kan dit als geen ander bij de deelnemende kinderen naar boven halen.
— Noah van Klaveren over Buikenbeest