Lesprogramma

Taal van vrijheid

Kwetsbaarheid, veiligheid en vrijheid verwoorden

Verhalen kunnen uitdrukking geven aan (bijna) alles, maar hoe vind je de juiste woorden voor je verhaal? Iets ingewikkelds tot uitdrukking brengen is vaak een persoonlijk en deels intuïtief process.

De wereld om ons heen bestaat uit verhalen. Verhalen bepalen hoe we naar de wereld kijken, hoe we naar onszelf kijken en naar de ander. Het zijn onze verhalen die ons het meeste ‘mens’ maken. We beleven onze geschiedenis, het heden en onze toekomst in het kader van verhalen. We ontdekken de verschillende facetten van creatief schrijven. De nadruk ligt hierbij in eerste instantie op het intuïtief leren stellen: je eigen gedachten en ideeën op waarde leren schatten en op papier durven zetten in je ‘eigen’ taal. In eerste instantie gaat het dus vooral om expressie. En om het waarom van die expressie, waarom wil je dát schrijven?