Diebrichje Brands

voorzitter

Diebrichje Brands (1972) is werkzaam bij de Rijksoverheid waar zij thans een rol vervult als MT-lid bij Rijkswaterstaat. Daarvoor was zij als MT-lid werkzaam bij het Nationaal Archief en op het bestuursdepartement van het ministerie van OCW in het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding. In 2021 rondde Diebrichje het managementprogramma ‘Digitale Strategie en Innovatie’ af bij het DEN Kennisinstituut Cultuur en Digitalisering. In 2022 is zij gestart met LinC, een leiderschapsprogramma gericht op de cultuursector, aan de Universiteit Utrecht i.s.m. de Universiteit Antwerpen. Diebrichje heeft ruime leidinggevende ervaring met de focus op het ontwikkelen van organisaties tot netwerkorganisaties en het optimaal benutten van digitalisering binnen organisaties. Diebrichje heeft een breed netwerk in de kunst- en erfgoedsector in Den Haag en vervult naast het voorzitterschap bij Huis van Gedichten de rol van voorzitter van de RvT van Korzo.

Relevante activiteiten

Vacature bestuurslid Huis van Gedichten

sluitingsdatum 4 december 2022

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten