Diebrichje Brands

voorzitter

Diebrichje Brands (49) is Rijksconsultant bij de Rijksoverheid. Ze woont en werkt in Den Haag en vervult thans de functie van MT-lid/Hoofd Kennis en Advies a.i. bij het Nationaal Archief. Daarvoor was zij als MT-lid werkzaam op het bestuursdepartement van het ministerie van OCW in het Rijksprogramma Duurzaal Digitale Informatiehuishouding. Het afgelopen jaar rondde Diebrichje het managementprogramma ‘Digitale Strategie en Innovatie’ af bij het DEN Kennisinstituut Cultuur en Digitalisering. Diebrichje heeft ruime leidinggevende ervaring met de focus op het ontwikkelen van organisaties tot netwerkorganisaties en het optimaal benutten van digitalisering binnen organisaties. Diebrichje heeft een breed netwerk in de kunst- en erfgoedsector in Den Haag en vervult naast het voorzitterschap bij Huis van Gedichten de rol van voorzitter van de RvT van Korzo.

Relevante activiteiten

Vacature bestuurslid Huis van Gedichten

sluitingsdatum 4 december 2022