Activiteit

Vacature bestuurslid Huis van Gedichten

Wil jij bijdragen aan cultuureducatie en taal- en talentontwikkeling bij kinderen en jongeren in Den Haag? Lees dan verder!

omdat verbeelding
alles is
– leerling Johan de Witt, 2022

Poëzie hoeft niet uit ellenlange regels te bestaan, gedichten zijn niet enkel voor ervaren schrijvers en lezers en creatief schrijven hoeft al helemaal niet volgens gerichte lijnen. Woordkunst begint bij verbeelding en dat heeft iedereen.

Door kinderen en jongeren in vrijheid met taal te laten spelen ontdekken zij nieuwe kwaliteiten van zichzelf. Hun fantasie wordt geprikkeld en ze worden zich bewust van dingen waar ze normaal aan voorbij lopen. Dit sterkt hun zelfvertrouwen, helpt ze een stem te geven aan wie ze zijn en wat hen bezighoudt. Ze leren dat ieders verhaal het waard is om op te schrijven, om gehoord te worden – dus ook hun eigen verhaal.

Uiteindelijk creëren we een veilige ruimte voor creatief schrijven, poëzie en spoken word door voor de klas en op podia door heel Den Haag te staan. Dit maakt het werk van Huis van Gedichten zo leuk, want we komen letterlijk bij iedereen over en óp de vloer. Wil jij bijdragen aan onze missie om woordkunst in Den Haag toegankelijker te maken?


Huis van Gedichten in Den Haag zoekt een Bestuurslid voor 4 bestuursvergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 04-12-2022

Huis van Gedichten
Huis van Gedichten ontwikkelt woordkunstprogramma’s voor voorschool, het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en MBO. Ze organiseert daarnaast de Haagse talentontwikkelingsprogramma Poetry Circle 070 en Jonge Stadsdichter. Via creatief schrijven, poëzie en spoken word brengen deze programma’s leerlingen van 2 tot 18 jaar in aanraking met taal, op een zodanig speelse manier dat dit aanbod een aanvulling biedt op het regulier onderwijs. Hierdoor ontdekken leerlingen hun talenten, leren ze verwoorden wat hen bezighoudt en groeit hun zelfvertrouwen. Daarnaast sluiten onze heel direct aan bij de taal- en denkontwikkeling van leerlingen in verschillende fases.

Huis van Gedichten maakt deel uit van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 van de gemeente Den Haag en zoekt projectmatig aanvullende ondersteuning bij andere fondsen. Naast continuering van onze binnenschoolse activiteiten staan talentontwikkeling, uitbreiding naar buitenschoolse activiteiten en een doelgerichte blik op diversiteit en inclusie centraal in dit plan. Het beleidsplan 2021-2024 is op aanvraag beschikbaar.

Bestuur
Huis van Gedichten is een stichting met een bestuur op afstand. Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur ziet toe op het beleid van de directeur, op de realisatie van de doelstellingen en activiteiten en op de algemene gang van zaken bij de stichting. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving, Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code. De rolverdeling tussen bestuur en directie is primair vastgelegd in de statuten en in het directiereglement. Het bestuur fungeert tevens als adviseur en sparringpartner van de directie.


De leden van het bestuur

  • Hebben affiniteit met woordkunsten als poëzie en spoken word, cultuureducatie binnen het onderwijs en talentontwikkeling bij jongeren.
  • Zijn geen directe belanghebbende van de stichting.
  • Beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie en een netwerk dat relevant is voor de stichting en zijn dan ook bereid deze in te zetten voor de stichting.
  • Hebben inzicht in de eisen die vanuit kwaliteit, doel- en rechtmatigheid en continuïteit aan de organisatie worden gesteld.
  • Hebben ervaring met Cultureel Ondernemen.

Het bestuur bestaat uit (ten minste) 3 leden. De 3 leden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar, en kan maximaal tweemaal herbenoemd worden. Bij de samenstelling van het bestuur beogen wij een afspiegeling van de samenleving, uitdrukkelijk die van Den Haag. We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid met de nadruk op Diversiteit en Inclusie.

Profiel kandidaat

  • Interesse in, of ervaring met het besturen van een kleine Stichting
  • Een breed (jongeren)netwerk in de stad
  • Bereid bestuurlijke eindverantwoording te dragen. De rolverdeling binnen het bestuur wordt onderling beslist
  • Diversiteit & Inclusie; de kandidaat zal bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor het behouden en verbreden van het beleid m.b.t. de vier P’s van Diversiteit en Inclusie: Personeel, Publiek, Programma en Partners.

Inzet
Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Aanwezigheid van het bestuur bij evenementen van Huis van Gedichten wordt zeer op prijs gesteld.

Wij bieden
De werkzaamheden van het bestuur zijn onbezoldigd.
We bieden je betrokkenheid bij een mooie stichting die zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen binnen de Letteren en Cultuureducatie in Den Haag, in een fijn bestuur en freelance team op de werkvloer. De functie is een goede mogelijkheid om bestuurservaring op te doen.

 

Meer informatie
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Huis van Gedichten. Voor inhoudelijke vragen, een kopie van de statuten en Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur 2021-2024 kunt u contact opnemen kunt u contact opnemen directeur Malou Osendarp: malou@huisvangedichten.nl.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met voorzitter Diebrichje Brands via 06 42 08 02 01 of info@huisvangedichten.nl.

 

Reageren

Stuur uw motivatie en CV uiterlijk zondag 4 december 2022 aan Diebrichje Brands, voorzitter van het bestuur, via info@huisvangedichten.nl
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op maandag 12 december 2022.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten