Project

€701,16 per leerling

NPO - Nationaal Programma Onderwijs

Demissionair onderwijsminister Arie Slob presenteerde in mei een Menukaart van interventies met €701,16 (minimaal) per leerling om leerachterstanden in te lopen. Dit is voor àlle onderwijssoorten en als school mag je zelf kiezen hoe je dat het beste kan inzetten.

Daarmee kan je dus ook ons inschakelen!

Alle 6 doelgebieden op de menukaart, hebben ruimte voor ons aanbod in taal en creatief schrijven. Hieronder geven we per doelgebied een mooi voorbeeld. Maar neem vooral contact met ons op, om samen te kijken hoe we jouw leerlingen kunnen helpen!

A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren.
– Denk aan één op één lescontacten om aan taalachterstand te werken met creatief schrijven.
– Ons PeuterPoëzieProgramma Jas van Taal in voor- en vroegschool

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren.
 Werken in kleine groepjes van twee tot vijf leerlingen, om geconcentreerd een sprong te maken in taal en spreekvaardigheid.
één op één lescontacten om aan taalachterstand te werken met creatief schrijven.

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen.
Naast taalontwikkeling, is de sociaal-emotionele ontwikkeling de basis van onze lessen.
We passen naadloos in “de ondersteuning in de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen” (Welbevinden).

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen.
Structurelere CultuurEducatie, bijvoorbeeld
– iedere week,
– maandelijks,
– intensiever zoals een lente/zomerschool,
– meerdaagse cursus.

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
klassenverkleining door onze vakdocenten in de klas.
– deskundigheidsbevordering van de schoolleerkrachten.

F. Faciliteiten en randvoorwaarden
Inzet van nieuwe of aanvullende middelen, methodieken of maatwerk.
Wij hebben methodieken en lessenreeksen zoals:
Ik schrijf geschiedenis (po en vo),
Door jouw ogen zie ik mijzelf (po en vo)
Woordenrijk (groep 6)
Jas van Taal  (voor- en vroegschool)
– en leveren graag maatwerk.

Spoken word, poëzie en creatief schrijven ondersteunen de ontwikkeling van taal-, culturele en sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren. Zo stimuleren we bewustwording en weerbaarheid. We helpen woorden geven aan wat kinderen bezighoud en ondersteunen zo het verwerkingsproces.

Bovenstaande geeft hopelijk een idee van de zee aan mogelijkheden. Wat voor jouw school en leerlingen werkt, bekijken we graag samen. Neem vrijblijvend contact op.

Relevante activiteiten

€700 per leerling

Vanaf mei 2021 tot het NPO afgelopen is