Project

Meeuwen in de stad

Muzee, biologie & poëzie

In deze lescombinatie leren de kinderen feiten over meeuwen en hun gewoonten, zelf nadenken over natuur en milieu, bewustwording over de eigen leefomgeving, informatie verzamelen en verwerken én de eigen mening en gedachten verwoorden in een gedicht.

De leerlingen ontvangen een werkboek en bezoeken de vaste collectie van Muzee Scheveningen waar ze leren over meeuwen en hun leefomgeving. Iedere leerling beschrijft de kenmerken van meeuwen, de plaats die ze innemen in de stad en de invloed van mensen. Na het museumbezoek gaan ze met een observatieopdracht uit het werkboek de vogels in hun eigen directe omgeving waarnemen en noteren. De derde stap is een poëzieles van Huis van Gedichten in de klas. Met alle verzamelde informatie schrijft ieder een eigen gedicht, geïnspireerd op de meeuwen. Een samenwerking met Muzee Scheveningen.

Gedichten gemaakt in dit programma

een meeuw

C.  – De Parkiet