Poëzie in de klas en in de stad

NT2

nederlands tweede taal

 

Kinderen, jongeren, volwassenen

 

Wie  verhuist van taal, kan soms de vanzelfsprekendheid in het gebruik van zijn stem kwijtraken. Het timbre, de stemhoogte, de trefzekerheid waarmee de tweedetaalleerder in de moedertaal sprak, behoren niet meer tot zijn uitrusting. Ook de juiste woorden zijn lastiger te vinden, zelfs als de nieuwe taal wat vertrouwder is geworden. Dat kan een handicap in de communicatie opleveren

 

Het helpt om op papier in die nieuwe taal wat zelfvertrouwen te veroveren. Daar kan poëzie een nuttige rol in vervullen. Bij het schrijven van gedichten kun je loskoppelen wát je wilt zeggen en hoe dat te doen. Gedichten kunnen goed tegen onvolkomenheden in taal: onafgemaakte zinnen, woorden op een ongewone plek in de zin, opeenvolgende beelden zonder een direct aanwijsbare verbinding: het zijn middelen die de ervaren dichter bewust inzet; het zijn cadeaus die de onervaren dichter soms zomaar krijgt.

 

Wij verzorgen lessen Poëzie in schakelklassen in het basis- en voortgezet onderwijs, en in NT2-groepen voor volwassenen in bibliotheek, buurthuis, vereniging of taalschool.