Inhoud Website

Stichting Huis van Gedichten ("Huis van Gedichten") verleent je hierbij toegang tot www.huisvangedichten.nl <http://www.huisvangedichten.nl> (“de Website”) en publiceert op de Website ter informatie teksten, afbeeldingen en beelden.

 

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en informatief en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst met Huis van Gedichten te sluiten.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg waarmee de Website is samengesteld is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is en aan de inhoud van de Website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend jegens Huis van Gedichten of derden.

 

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Huis van Gedichten evenmin enige aansprakelijkheid aanvaarden en hieraan kunnen evenmin rechten worden ontleend.

 

Auteursrechten

Bij het maken van deze Website is Huis van Gedichten geïnspireerd door anderen. Wij hopen dat bezoekers van deze Website enthousiast & geïnspireerd zullen worden en inhoud van deze site willen delen.

 

Voor het gebruik van het beeldmateriaal heeft Huis van Gedichten toestemming gevraagd aan derden en er is alleen toestemming verleend voor het gebruik van dit beeldmateriaal op de Website. Het beeldmateriaal op de Website mag daarom niet verspreid, vermenigvuldigd en/of doorgegeven worden.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.